Eesti English Russian

Elu siiratud neeruga

Siirdatud neeruga inimene peab igapäevaselt tarvitama immuunreaktsiooni allasuruvat ravi (tavaliselt kolm medikamenti), sest organism peab uut neeru võõraks ja püüab seda rünnata samal viisil, nagu ta teeb seda organismi tunginud pisikutega. Immunosupressiivne ravi takistab organismil neeru äratõukamist, nõrgestades immuunsüsteemi vastust “sissetungija” suhtes. Samal ajal võib immunosupressioon muuta patsiendi vastuvõtlikuks infektsioonide suhtes.

Igal siirdatud neeruga patsiendil võib ette tulla transplantaadi hülgamisreaktsioon, kuid enamus äratõukereaktsioonidest on edukalt ravitavad, kui need piisavalt varakult avastatakse. Tänu hetkel kasutusel olevatele tõhusatele immunosupresseerivatele ravimitele esineb vaid väga vähestel patsientidel (kuni 5%) kontrollile allumatut äratõukereaktsiooni.

Haiglas tuleb kontrollis käia regulaarselt ja täita kõiki arsti ettekirjutusi. Hoidmaks oma kehakaalu ja veresuhkrut tasakaalus, peaks sööma madala rasva-ja suhkrusisaldusega toitu. Peab vähendama soola tarbimist, kuna kortikosteroidid (immunosupressiivne ravim) põhjustavad organismis soola kogunemist.
Käsimüügiravimeid ei tohiks tarvitada kunagi ilma arsti loata.

Enne iga vaktsineerimist tuleb inforneerida oma arsti või siirdamismeeskonda.

Hoolimata siirdega elu võimalikest probleemidest pöördub enamus patsiente tagasi normaalse elustiili juurde. Nad töötavad, loovad perekonna, kasvatavad lapsi, etendavad kasulikku rolli ühiskonnas ja naudivad meelelahutusi.

Immunosupressiivne ravi

Pärast esimesi operatsioonijärgseid kuid immunosupressiivsete ravimite annuseid vähendatakse. Sellest hoolimata on mõningane immunosupressioon pidevalt vajalik ka aastate pärast ning ei tohiks kunagi jätta ilma arsti loata ravimiannuseid vahele või neid vähendada. Ravimit tuleb võtta iga päev ühel ja samal ajal.

Kõik praegu olemas olevad immunosupressiivsed ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid. Võib esineda mao-, luu-või liigesekahjustusi.

Mõningaid immunosupressiivseid ravimeid tuleb võtta kogu eluaja kestva ravina (niinimetatud “säilitusravi”, teisi kasutatakse vaid lühiaegselt, et takistada äratõukereaktsiooni tekkimist.)


Säilitusravi:
· Tsüklosporiin (Sandimmun Neoral) www.novartis.com
· Takroliimus (Prograf)
· Glükokortikosteroidid (prednisoloon, metüülprednisoloon-Medrol)
· Azatiopriin (Imuran)
· Mükofenolaatmofetiil (Cellcept) www.roche.ee
· Mükofenolaat naatrium (Myfortic) Novartis - gastroresistentne tablett
· Daklisumab( Zenapax)
· Basiliksimab (Simulect)

Äratõukereaktsiooniravi:
· Antilümfotsüütglobuliin (ALG)
· Antitümotsüütglobuliin (ATG)
· Muromonab – CD – 3

Takroliimuse või tsüklosporiini ravimite puhul ei tohi juua greibimahla. Greibimahl võib tõsta antud ravimite kontsentratsiooni veres ning põhjustada võimalikke kõrvaltoimeid.

Kuigi immuunsüsteemi pärssimine on oluline, et takistada äratõukereaktsiooni tekkimist, vähendab see siiski ka organismi võimet võidelda infektsioonidega, seetõttu tuleb vältida infektsioonhaigusi.


Sisestused puuduvad